Program 2019

 

 

Kallelse Naturskyddsföreningens årsmöte 2018

Tid: 13 mars 18.00    (vi bjuder på enkel förtäring)

Plats: Folkets Hus    (ingång dörren till höger om stora biografingången)

Årsmöte dagordning:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justerare (2 st)
 4. Verksamhetsberättelse 2018
 5. 2018 års resultat- och balansräkning
 6. Revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 7. Antal ordinarie styrelseledamöter och mandatperiod
 8. Val av styrelseledamöter 2019
 9. Val av ordförande 2019 för krets och styrelse
 10. Verksamhetsplan 2019
 11. Kassör 2019
 12. Val av revisorer 2019
 13. Firmatecknare 2019
 14. Valberedning 2019
 15. Val av två ombud till Länsstämman lördag 27 april
 16. Val av ett ombud till Riksstämma 10-12 maj i Kristianstad.

18.40 Konstituerande styrelsemöte:

1.Val av mötesordförande
2.Val av sekreterare
3.Val av justerare
4. Fråga från naturvårdshandläggare om invasiva arter
5. Aktiviteter 2019 planering:

  • Lokalt samarbete – nya initiativ – intresseförfrågan
 • Uggelutflykten – ledare och transport
 • Restaurera Flobostigen – insatser
 • 12 maj skogsutflykt – ledare och grovplanering
 • Sommarlovsaktiviter – grovplanering
 • Kampanjer – Vårskog (Sveaskog) och plastsopor
 • Övriga initiativ

 

7.Övriga frågor
8. Mötets avslutande

 

Naturskyddsföreningens styrelse i Fagersta:

Ordförande     Pia Boiardt                                   piaboiardt@gmail.com (0709172106)

Kassör                Seppo Ormiskangas                 seppo.ormiskangas@telia.com

Ledamöter       Karin Bergman                           Lars-Erik Hedman

Erika Rasila                                    Magnus Stjernström

Mikael Puranen                          Christer Lindberg

Heidi Alatalo

På länken nedan hittar du vår verksamhetsberättelse!

V B SNF

Följ oss på Instagram!
https://instagram.com/p/BYBZUYrnvlA/


Vår vid svartberget. foto: Christer Lindberg

 20130903_183938

Besök oss på Facebook!!