Media: ur Västmanlandsnyheter 6 maj 2017

FAGERSTA Hotet om en förestående skogsavverkning i tätortsnära läge i Fagersta gjorde att Naturskyddsföreningen Västmanland skrev ett uttalande i ärendet.
Dessutom samlades namnunderskrifter in vilket fick kommunfullmäktige i Fagersta att skjuta upp beslutet om avverkning.

Initiativtagare till namninsamlingen är Pia Boiardt, ordförande i Naturskyddsföreningen i Fagersta. Hon visar den aktuella skogen som är belägen strax norr om bostadsområdet Hindric Pers. Det är bara 400 meter till närmaste villa vilket gör skogen till en viktig rekreationsplats för de boende. Här slingrar sig vackra stigar genom den cirka 120 år gamla skogen – vacker för både människor och rastande hundar.