Medlemsbrev 2018

Välkomna på våra aktiviteter under 2018!

Är du intresserad av mystiska trollsländornas liv?

Eller vill du kanske bara komma ut på en promenad ute i det sköna gröna och veta lite mer om det du ser omkring dig – blommor, fåglar, svampar?

Kanske barnen har frågor om stort och smått i naturen där vi kan bistå?

Programmet för 2018 som vi skickar med idag bjuder på allt detta och på lite mer.

-och om du eller dina barn vill bygga ett bo för bin,

fladdermöss eller fåglar under Våryran så kom till Naturskyddsföreningen och snickra!

 

Nu närmast, den 23 mars – Uggleutflykt!

Vi har ett kort årsmöte 18.00 på Folkets Hus och 18.30 åker vi ut på uggleutflykt     (jo, en fredagkväll – med hög skogsmysfaktor).

(Ha med egen bil eller ring och hör om plats i våra bilar.)

Hjärtligt välkommen ut på detta lilla äventyr!

Kort om vad vi har gjort under 2017

Året 2017 har varit ett intensivt och mycket givande år där vi har vuxit som förening.

Styrelsen har under året vuxit från fyra ledamöter till nio. Fler aktiva i föreningen ger en större bredd och mer kunskap och idéer, och diskussionerna på mötena varit givande och stämningen väldigt god.

Under tidig vår aktualiserades skogsfrågan då Fagersta Kommun-fullmäktige skulle besluta om ny skogsbruksplan för åren 2015-2024. När det visade sig att nästan all kommunägd tätortsnära skog över 100 år enligt den nya planen ska slutavverkas, startade vi arbetet för att skydda skogen genom skrivelse till politikerna, inbjudan till dialog om skogen, samt namninsamling.

Engagemanget för frågan var mycket stor och av de 880 personer vi hann fråga, tog 864 ställning för att bevara skogen, liksom två fritidsföreningar, Fagersta Fågelskådare och Fagersta Orienteringsklubb.

Utanför kommunfullmäktigemötet där beslut skulle tas slöt 67 personer upp för att delta i demonstrationen under banderollen SKYDDA SKOGEN. Tyvärr beslutade obegripligt nog den styrande majoriteten att anta skogsbruksplanen i sitt ursprungliga skick och skogen står oskyddad. Men vi fortsätter vår kamp då detta är en viktig fråga av många skäl.

Arbetet för att skydda skogen fått positiva biverkningar; skogens flerfaldiga värde har kommit upp till diskussion i lokala tidningar, P4 Västmanland och SVT Västmanland och vi har kunnat föra fram fakta om skogen och skogsavverkningens effekt på klimat och biologisk mångfald. Vi har nått många personer i denna fråga som inte varit informerade om avverkningsplanerna; personer som länge närt en kärlek till skogen och som nu fick säga sin åsikt. Många har tagit ställning för skogen.

Skogens dag

28 augusti arrangerade vi Skogens Dag med både skogs- och svampvandring och föredrag från våra gäster Sebastian Kirppu (naturguide och biolog) och Helena Björnström (svampexpert). Deltagarna var väldigt nöjda med både skogsvandring och föredrag och vi gick därifrån med mer kunskap och fler argument inför vårt fortsatta arbete.

 

Vilda blommor, fåglar och ängen vid Semlastugan

I Juni på Vilda Blommors Dag guidade vi på Jättåsarnas naturreservat. Sommartid ses vi i lokalen i Semla för att sköta ängen och tillbringa några trevliga eftermiddagar och diskutera förslag på förbättringsåtgärder gällande ett Fagersta för en hållbar utveckling. Fågelmatningen pågår vid Semlastugan vintertid.

/ Styrelsen