Program 2019

    Kallelse Naturskyddsföreningens årsmöte 2018 Tid: 13 mars 18.00    (vi bjuder på enkel förtäring) Plats: Folkets Hus    (ingång dörren till höger om stora biografingången) Årsmöte dagordning: Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av justerare (2 st) Verksamhetsberättelse 2018 2018 års resultat- och balansräkning Revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Antal ordinarie […]

Läs mer